ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 994962
Page Views 1393857
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เชิงทะเลวิทยาคมฯ เรานี้ชื่นชมสมนามสมชื่อ
เชิงทะเลนั้นกล้าแกร่งนามระบือ สถาบันคือหนึ่งไม่แพ้ใคร
มาเถอะมาร่วมฝ่าฟันไป ประสานดวงใจรวมใจน้องพี่
ทางเรานั้นมีทั่วปฐพี ประสานชีวีรวมเป็นเหลืองเทา
โบกพริ้วธงปริวที่เห็นอยู่ เมื่อดูก็งามจับใจ
ที่เห็นเหลืองเทาธงผืนใหญ่ สบัดไกวช่างงามไสว
เข้มแข็งเกินคำที่ฝันใฝ่ เข้าประจันไม่พรั่นผู้ใด
ชื่อเสียงเลื่องลือว่ายิ่งใหญ่ เกริกไกรกันไปทุกทาง

กีฬาเหลืองเทาเด่นเป็นศักดิ์ศรี รวมใจน้องพี่เป็นศรีสถาบัน
คุณธรรมนั้นก็เลิศเอกอนันต์ ผูกมิตรชื่นบานผูกพันเสมอไป
จะเป็นเรียนหรือว่าเล่นเด่นกระไร สร้างสรรวินัยมีใจสามัคคี
เชิงทะเลนั้นสถิตย์ในชีวี เราพร้อมยอมพลีให้แก่เหลืองเทาคลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" เพื่อฟังเพลงโรงเรียน
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.16 MB