ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 994946
Page Views 1393841
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน          

ถาวรจำนวน 2 หลัง  อาคารเรียนแบบ 216 มีห้องเรียน จำนวน 16 ห้อง ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นห้องเรียนเพิ่มอีก 8 ห้อง และ อาคารเรียนแบบ  216 . (ปรับปรุง 29) จำนวน  12 ห้อง

อาคารประกอบ  

โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน  จำนวนหลัง  4 หน่วย

     1. โรงฝึกงานหลังที่  1  มี  2  หน่วย ใช้เป็นห้องเรียนงานอาหารและโภชนาการ และห้องเรียนพลศึกษา

     2. โรงฝึกงานหลังที่  2  มี  1  หน่วย ใช้เป็นห้องเรียนงานช่างอุตสาหกรรม

     3.โรงฝึกงานหลังที่  3  มี  1  หน่วย ใช้เป็นห้องเรียนงานเกษตรกรรม

บ้านพักครูและบ้านพักภารโรง

     1. บ้านพักครู             จำนวน  9  หลัง

     2. บ้านพักภารโรง     จำนวน  2  หลัง (ชำรุด 1 หลัง)

ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

     1. ห้องส้วมนักเรียนชาย      จำนวน  2  หลัง  13  ที่

      2. ห้องส้วมนักเรียนหญิง     จำนวน  1  หลัง  7   ที่

สนามกีฬา

     1. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง                 จำนวน 1 สนาม

     2. สนามบาสเกตบอล                          จำนวน 1 สนาม

     3. สนามวอลเลย์บอล                          จำนวน 1 สนาม

     4. สนามตะกร้อ                                    จำนวน 1 สนาม

     5. สนามเปตอง                                     จำนวน 1 สนาม

น้ำดื่มน้ำใช้

     1. ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33                             จำนวน  3  ชุด 6 ถัง

     2. ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.99                             จำนวน  1  ชุด 9 ถัง

     3. ถังเก็บน้ำฝน แบบกรมโยธาธิการ               จำนวน  1  ชุด

     4. บ่อน้ำตื้นพร้อมถังเก็บน้ำ                            จำนวน  1  บ่อ

     5. หอถังประปา                                               จำนวน  1  ชุด  (ชำรุด)