ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” 2563
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,15:37   อ่าน 44 ครั้ง