ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกธุรกิจศึกษา (อ่าน 15) 20 พ.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาจีน และอุตสาหกรรมศิลป์ (อ่าน 43) 25 ต.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (อ่าน 61) 16 ต.ค. 61
รับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 506) 03 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 513) 26 ธ.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (อ่าน 577) 31 ต.ค. 60
วิดีโอชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ (อ่าน 583) 05 ก.ค. 60
ร่วมยินดีกับความสำเร็จ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน (อ่าน 732) 13 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูช่วยสอนธุรกิจและภาษาจีน (อ่าน 506) 02 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้สอน (อ่าน 496) 30 เม.ย. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 468) 25 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน (อ่าน 504) 23 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูช่วยสอน (อ่าน 499) 22 ม.ค. 60
รับสมัครครู วิชาเอกเคมีและวิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 437) 20 ม.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 1068) 08 มิ.ย. 59
ขอเลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 692) 06 มิ.ย. 59
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 683) 03 มิ.ย. 59
รับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 785) 27 พ.ค. 59
เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหารโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (อ่าน 834) 18 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูเกษตร (อ่าน 628) 10 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 609) 04 พ.ค. 59
รับสมัครครู วิชาเอก เกษตร 1 อัตรา (อ่าน 696) 25 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูธุรการ (อ่าน 642) 08 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูธุรการ (อ่าน 615) 07 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์” เรื่อง รับสมัครครูธุรการโรงเรียน (อ่าน 756) 02 มี.ค. 59
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จาก สมศ. (อ่าน 646) 21 ส.ค. 58
สอบราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 616) 13 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 633) 22 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 787) 20 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์” (อ่าน 787) 15 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 590) 12 พ.ค. 58
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 794) 12 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ (อ่าน 1268) 09 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัคราจ้าง อบจ.ภเก็ต (อ่าน 636) 07 เม.ย. 58
ประกาศเลื่อนสอบเข้าสำหรับนักเรียนที่สมัคร ม.1 ม.4 รอบที่ 2 (อ่าน 658) 03 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 588) 01 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 600) 01 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 660) 01 เม.ย. 58
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 (อ่าน 662) 31 มี.ค. 58
ปฏิทินรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 697) 28 มี.ค. 58