ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 994945
Page Views 1393840
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมาแอ่น สำราญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ สุรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมเกียรติ แสวงผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 087-8831340
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ ฝ้ายเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081-9783359
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเติม วิมลพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0816076642
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภา จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-8932623
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ งานประเสริฐกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนาพุทธ
เบอร์โทร : 089-9099997
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ เกาะกาวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนาอิสลาม
เบอร์โทร : 081-4304102
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ แววสง่า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาสินี รักมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-8928016
ชื่อ-นามสกุล : นายชยันต์ ผังคี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-0051474
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ โสภานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-7874764
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช ชิดเชี่ยว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-0894124
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยรัตน์ วัตรสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-9709910
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา หัตถิ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน
เบอร์โทร : 086-2744262