ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นหางนกยูง