ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 994901
Page Views 1393796
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
( จำนวน 25 รูป / ดู 31 ครั้ง )
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 55 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 44 รูป / ดู 92 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 1/2560
( จำนวน 3 รูป / ดู 99 ครั้ง )
วันที่ 15 พ.ค.2560 กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
( จำนวน 7 รูป / ดู 81 ครั้ง )
การอบรมพัฒนาครู การเขียนแผนการจัดการเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 16 รูป / ดู 110 ครั้ง )
สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 2650
( จำนวน 4 รูป / ดู 59 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 113 ครั้ง )
รับการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 150 ครั้ง )
ติดตามโรงเรียนเรียนคุ้มครองเด็ก
( จำนวน 18 รูป / ดู 222 ครั้ง )
ศึกษาดูงานของสมคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
( จำนวน 10 รูป / ดู 112 ครั้ง )
ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับภาค
( จำนวน 45 รูป / ดู 385 ครั้ง )