เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เชิงทะเลวิทยาคมฯ เรานี้ชื่นชมสมนามสมชื่อ
เชิงทะเลนั้นกล้าแกร่งนามระบือ สถาบันคือหนึ่งไม่แพ้ใคร
มาเถอะมาร่วมฝ่าฟันไป ประสานดวงใจรวมใจน้องพี่
ทางเรานั้นมีทั่วปฐพี ประสานชีวีรวมเป็นเหลืองเทา
โบกพริ้วธงปริวที่เห็นอยู่ เมื่อดูก็งามจับใจ
ที่เห็นเหลืองเทาธงผืนใหญ่ สบัดไกวช่างงามไสว
เข้มแข็งเกินคำที่ฝันใฝ่ เข้าประจันไม่พรั่นผู้ใด
ชื่อเสียงเลื่องลือว่ายิ่งใหญ่ เกริกไกรกันไปทุกทาง

กีฬาเหลืองเทาเด่นเป็นศักดิ์ศรี รวมใจน้องพี่เป็นศรีสถาบัน
คุณธรรมนั้นก็เลิศเอกอนันต์ ผูกมิตรชื่นบานผูกพันเสมอไป
จะเป็นเรียนหรือว่าเล่นเด่นกระไร สร้างสรรวินัยมีใจสามัคคี
เชิงทะเลนั้นสถิตย์ในชีวี เราพร้อมยอมพลีให้แก่เหลืองเทาคลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" เพื่อฟังเพลงโรงเรียน
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.16 MB