ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" (อ่าน 68) 16 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรีบก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 72) 12 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 246) 30 มี.ค. 66
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 (อ่าน 239) 30 มี.ค. 66
ประกาศรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 441) 16 ก.พ. 66
ช่องทางการแจ้งเหตุถึง 4 ช่องทาง (SAFE สถานศึกษาปลอดภัย ) (อ่าน 938) 08 ธ.ค. 65
กระทรวงศึกษาธิการปรับเพิ่มเงินรายหัวให้กับนักเรียน (อ่าน 548) 28 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 571) 07 ก.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา (อ่าน 607) 31 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์(โขน) (อ่าน 1017) 20 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ (โขน) (อ่าน 992) 10 มิ.ย. 65
รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4262) 05 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์” เรื่อง ขายทอดตลาดซากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (อ่าน 4520) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 4405) 14 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4242) 03 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 4276) 30 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (17 - 31 สิงหาคม 2564) (อ่าน 4133) 16 ส.ค. 64
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3932) 30 ก.ค. 64
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 4021) 24 ก.ค. 64
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ -ก้อง อนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4038) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์" เรื่อยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4698) 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ เรื่องเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 (อ่าน 4407) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์" การรับสมัครนักเรียนประจีปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4204) 23 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 3413) 16 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4676) 10 มี.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” 2563 (อ่าน 7521) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (อ่าน 7491) 18 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7398) 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่สมัครเข้าเรียนระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค.2563 (อ่าน 7712) 13 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ที่สมัครก่อนวันที่ 3 พ.ค.2563 (อ่าน 7551) 03 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ที่สมัครเข้าเรียนก่อนวันที่ 3 พ.ค.2553 (อ่าน 7333) 03 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7648) 01 พ.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 7413) 28 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7560) 16 ก.พ. 63
รับสมัครลูกจ้าง 1 อัตรา (อ่าน 7496) 09 พ.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 7994) 25 มี.ค. 62
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8724) 30 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิ (อ่าน 7953) 15 ม.ค. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร (อ่าน 7908) 26 ธ.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 7855) 18 ธ.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกธุรกิจศึกษา (อ่าน 7589) 20 พ.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาจีน และอุตสาหกรรมศิลป์ (อ่าน 7524) 25 ต.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (อ่าน 7578) 16 ต.ค. 61
รับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 8074) 03 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 7988) 26 ธ.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (อ่าน 7987) 31 ต.ค. 60
วิดีโอชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ (อ่าน 8025) 05 ก.ค. 60
ร่วมยินดีกับความสำเร็จ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน (อ่าน 8219) 13 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูช่วยสอนธุรกิจและภาษาจีน (อ่าน 8001) 02 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้สอน (อ่าน 7891) 30 เม.ย. 60