กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอรุษ เกื้อเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายรัชชวิช คงนิล
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0800561603
อีเมล์ : Thanawat9737@gmail.com