กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอกพงศ์ นาคะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0835047434
อีเมล์ : aggapong.na@gmail.com

นายยุทธนา ดีมาก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2