กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรันลักษณ์ ภู่พึ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศุชาตา ปิลวาสน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0950169794
อีเมล์ : spilwart076@gmail.com

นางสาวกฤติยา ปริยานุชพรหมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0849931124
อีเมล์ : nattiiez18@gmail.com

นางสาวอนัญพร ทองตัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0911451588
อีเมล์ : kaewthongtan@gmail.com