ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 994922
Page Views 1393817
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวูฒิชัย ไกรเสม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 เม.ย.2521-16 เม.ย.2524
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง เป็นสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2524-30 มี.ค.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร ธีระจามร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มี.ค.2536-30 ธ.ค.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สมสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ม.ค. 2537-25 ม.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สมสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ม.ค. 254216 เม.ย.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร สุริยมณฑล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 เม.ย.2547- ก.ย. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายณชัย เขมนิพัทธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ก.ย. 2547- 11 ก.ย. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ หนูคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.ย. 2551- 30 ก.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา หัตถิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธ.ค. 2554- 23 พ.ย.2559