ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2521 และเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521

      โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายดุสิต ลิ่มชูเชื้อ กำนันตำบลเชิงทะเล และ นายพิสุทธิ์ ตันฑวัฒน์ นายอำเภอถลาง เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเพื่อให้นักเรียนในท้องถิ่นที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยได้ประสานกับนายอาทร ต้องวัฒนา เพื่อขอบริจาคที่ดินจาก บริษัท เรือขุดแร่เชิงทะเล จำกัด ซึ่งมีนายจุติ บุญสูง เป็นประธานกรรมการ นายก้อง ยงสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ และ นายอาทร ต้องวัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่ง บริษัท เรือขุดแร่เชิงทะเล จำกัด ได้มอบที่ดินด้านหลังวัดเชิงทะเล เนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ ให้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน และประชาชนชาวเชิงทะเล ได้ช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 

      แต่เนื่องจากอาคารเรียนชั่วคราวสร้างไม่เสร็จทันการเปิดเรียน จึงได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (วัดเชิงทะเลในขณะนั้น) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2521 บริษัท เรือขุดแร่เชิงทะเล จำกัด ได้เสนอขอเปลี่ยนที่ดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนแปลงใหม่ โดยได้มอบที่ดินซึ่งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 5 ถนนสายเชิงทะเล - บ้านดอน เนื้อที่ 73 ไร่ 1 งาน 17.8 ตารางวา พร้อมทั้งได้ช่วยจัดการไถปรับถมพื้นที่ และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ด้วย