ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานของสมคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชิงทะเลวิทยคามฯเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ ห้องการจัดการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2560,10:11   อ่าน 340 ครั้ง