ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
วันที่ 24 เดือน  มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องการจัดการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ

 

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2560,16:49   อ่าน 346 ครั้ง