ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.2563 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 มีการชี้แจงแนวนโยบายของโรงเรียน ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน การเลือกผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียนและดูแลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,12:57   อ่าน 273 ครั้ง