ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวบ้านจิตอาสา พัฒนา ช.ว.
ชาวบ้านจิตอาสา พัฒนา ช.ว.
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ชาวตำบลเชิงทะเล ทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจพัฒนาโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ด้วยการตัดแต่งต้นไม้ ถางหญ้า เก็บขยะ พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,17:37   อ่าน 522 ครั้ง