ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ถึง 3
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ถึง 3  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิชัย สุริพล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอรพรรณ อาสนวิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลากร
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,12:45   อ่าน 219 ครั้ง