ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 9 ฐานการเรียนรู้ (ฐานการเลี้ยงไก่ ฐานการเพาะเห็ดนางฟ้า ฐานการปลูกผักไฮโรบอกซ์ ฐานการเลี้ยงปลา ฐานคนเอาถ่าน ฐานปุ๋ยมูลไส้เดือนและดินปลูกใบก้ามปู ฐานการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว ฐานแปรรูปอาหาร ฐานการปลูกผักลิ้นห่าน) โดยมี ผอ.วิชัย สุริพลและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,17:50   อ่าน 114 ครั้ง