ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 66
ชื่อนักเรียน : ปัญญา หัตถิ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2559,12:33   อ่าน 1253 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดท่าเต้นประกอบเพลงพลเมืองเป็นใหญ่
ชื่อนักเรียน : ทีมร่วมมือ ร่วมใจ ชาว ชว.
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2558,19:39   อ่าน 1446 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิดีโอ เรื่อง การไม่มีเวลาให้ครอบครัว
ชื่อนักเรียน : นางสาวประภัสสร ไมอ๊อคชิ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2556,13:36   อ่าน 1610 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,09:39   อ่าน 1600 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,09:37   อ่าน 1973 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,09:31   อ่าน 1464 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชัยวุฒิ เอื้อชาติ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,09:27   อ่าน 1481 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิทธิชัย กันตะภาค
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,09:24   อ่าน 1441 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบเรื่องเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน : นายพงษ์สิทธิ์ ทองจันทร์
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2556,16:03   อ่าน 1570 ครั้ง
ชื่อผลงาน : CAI เรื่องประวัติคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : นายกรินทร์ สมศรี
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2556,15:57   อ่าน 1621 ครั้ง