ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,16:26  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมแสดงผลงานในกิจกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,16:23  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลการพัฒนาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,16:21  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีภูเก็ต ประจำปี 2564"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,16:20  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลการพัฒนาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,16:15  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับดีเด่นการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,16:07  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรระดับ ดี การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,11:31  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม (Best Practices) บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,11:30  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,11:22  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายรัชชวิช คงนิล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,13:50  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..