ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,13:19  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,13:18  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,13:17  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 6-8 ม.ค..63
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,13:16  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 6-8 ม.ค..63
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,13:13  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-6 นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 11-13 ก.พ..61
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,13:07  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 11-13 ก.พ..61
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,13:04  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 วันที่ 29-31 ม.ค.60
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2564,17:31  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนรัดับชาติ ครั้งที่66 29-31 ม.ค.60
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2564,17:26  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง Best Practices สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559
ชื่ออาจารย์ : นางอัฏนา เดชพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2564,17:22  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..